محصولات
چسب کش 7سانتی

چسب کش 7سانتی

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 7 سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش آریانا

چسب کش آریانا

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5 سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 40 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش جانسون(تو خالی)

چسب کش جانسون(تو خالی)

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش جانسون(شیاردار)

چسب کش جانسون(شیاردار)

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.
     
دی ان ان